Placeholder

1,4 САЙТ

0 out of 5

Активно вещество: 1,4 – диметилнафтален – 980 г/кг

Категория на употреба: Първа професионална.

Притежател на разрешението: ДормФреш Юръп Лимитид, Ирландия

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Картофи (за консумация или за нишесте) след прибиране на реколтата: 20 мл/1000 кг
За удължаване периода на покой и потискане на покълнването – внася се във фаза BBCH 99 След прибиране на реколтата
Брой мин/макс приложения – 1-6
Интервал между приложенията – 28 дни
Да не се прилага при производство на посадъчен материал от картофи. Карантинен срок: 30 дни.