ТРИМАКС 175 ЕК

0 out of 5

Активно вещество: тринексапак-етил – 175 г/л

Категория на употреба: Втора

Притежател на разрешението: Нюфарм, Австрия

 

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Зимна пшеница: 40 мл/дка
Срещу неинфекциозно полягане;
Фаза на приложение:
начало на удължаване на стъблото до напълно разтворен флаговият лист (ВВСН 30-39). Карантинен срок: Не се изисква.

Зимен ечемик: 40 – 80 мл/дка
Срещу неинфекциозно полягане;
1 приложение в доза 80 мл/дка
или 2 приложения в доза 40 мл/дка
Фаза на приложение:
начало на удължаване на стъблото до напълно разтворен флаговият лист (ВВСН 30-39). Карантинен срок: 70 дни.