ТОПРЕКС 375 СК

0 out of 5

Активно вещество: 125 г/л паклобутразол + 250 г/л дифеноконазол

Категория на употреба: Втора професионална

Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД

Механизъм на действие: Единствен растежен регулатор с листно и почвено действие едновременно

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Срещу полягане при рапица: 0,3 л/ха (30 мл/дка)
Есенно приложение – 4-6-ти лист на рапицата (ВВСН 10-19)

Срещу полягане при рапица: 0,5 л/ха (50 мл/дка)
Пролетно приложение – 10-12-ти лист до бутонизация (ВВСН 31-51)