Placeholder

ПАРАЗОМЕР

0 out of 5

75 % парафиново масло

  • Зап. за разр. №: РД 09-791/28.12.2002 г.
  • Разр. №: 0340/24.11.2005 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Щелер, Германия
  • Формулация: емулсия (Е)
  • Категория на употреба: 3
  • Друга функция: Акарицид
  • Механизъм на действие: контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм върху неприятелите и техните яйца и води до асфикция.
    Подходящ за употреба в биологичното земеделие

Описание

MSDS Пара Зомер

Етикет Пара Зомер

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Червен овощен акар (за зимно пръскане) – 3%

Калифорнийска щитоносна въшка (за зимно пръскане) – 2%

Карантинен срок: не се изисква