ОВИТЕКС

0 out of 5

парафиново масло – 817 г/л

  • Зап. за разр. №: РД 11-2558/29.11.2017 г.
  • Разр. №: 1425-2/
  • Валидно до: 31.12.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Друга функция: акарицид
  • Механизъм на действие: контактен инсектицид и акарицид. Образува въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция)

Описание

MSDS Овитекс

Етикет Овитекс

Заповед Овитекс

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Грейпфрут, лимони, мандарини, портокал,помело: Щитоносни въшки (Aonidiella aurantii, Saissetia oleae, Aspidiotus nerii., Chrysomphalus
dictyospermi, Pericerya/Icerya purchasi,Ceroplastes rusci, C.sinensis,Coccus beckii, Coccus hesperidum, Parlatoria zizyphi, Planococcus citri),
Акари (Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi белокрилки (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus) -2000 мл/дка или 2х 1000 мл/дка

Ябълки, круши:Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (Parlatoria
oleae), черничева щитоносна въшка (Pseudoaulacaspis pentagona), ябълкова запетаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), червена стридоподобна щитоносна въшка (Epidiaspis leperii), листозавивачки (Archis rosana, A. podana), листни въшки (Eriosoma laningerum), Aphis pomi, Dysaphis pyri, D. plantaginae), листни бълхи (Psylla spp.), акари (Panonychus ulmi,Tetranychus urticae, Bryobia rubrioculus) – 2000 мл/дка

Круши: Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri ) – 2000 мл/дка или 2х 1000 мл/дка

Кайсии, череши, праскови, нектарини, сливи: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus), черничева щитоносна въшка (Pseudoaulacaspis pentagona),обикновена сливова щитоносна въшка(Parthenolecanium corni), виолетова стридоподобна щитоносна въшка (Parlatoria oleae), ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка (Lepidosaphes ulmi), листни въшки (Myzus persicae, Aphis spp.), листозавивачки (Archips rosana, A. podana), акари (Tetranychus spp.,- Bryobia praetiosa, Aculus spp.) – 2000 мл/дка

Декоративни видове и дървета:Щитоносни въшки (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp /Aulacaspis spp, Saissetia oleae,
Pericerya/Icerya purchasi, Ceroplastes sinensis,Pseudococcus spp.), молци (Napticulla centifoliella/Stigmela centifoliella, Hyponomeuta
malinella, Leucoptera spp.), листозавивачки (Tortrix spp.), листни въшки (Aphis spp.), акари- 2000 мл/дка

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Ябълки:Срещу Щитоносни въшки (Quadraspidiotus perniciosus, Parlatoria oleae, Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Epidiaspis leperii),Листозавивачки (Archis rosana, A. podana), Листни бълхи (Psylla spp.) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа) – 2 л/дка
*Брой мин/макс приложения – 100-150 л/дка
*Вода л/дка – 100 -150 л/дка

Круши, Дюли, Мушмули:Срещу Щитоносни въшки (Quadraspidiotus perniciosus, Parlatoria oleae, Pseudaulacaspis pentagona, Lepidosaphes ulmi, Epidiaspis leperii), Листозавивачки (Archis rosana, A. podana),Листни въшки (Eriosoma laningerum, Aphis pomi,
Dysaphis pyri, D. plantaginae), Листни бълхи (Psylla spp.), Акари (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Bryobia rubrioculu) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа) –  2 л/дка
*Брой мин/макс приложения – 100-150 л/дка
*Вода л/дка – 100 -150 л/дка

Круши:Срещу Обикновена крушова листна бълха (Cacopsylla pyri)- – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали- първи развити листа- 2 приложеня в доза 1 л/дка или 1 приложение в доза 2 л/дка
*Брой мин/макс приложения – 2
*Вода л/дка – 100 -150 л/дка

Череши, Праскови, Сливи: Щитоносни въшки (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudoaulacaspis pentagona, Parlatoria oleae, Lepidosaphes ulmi), Листозавивачки (Archips rosana, Archips podana)-внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали – Развиване на
първите листа; вижда се оста на развиващият се
летораст) -2 л/дка                                                                                                                                                                                                    *Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 100 -150 л/дка

Кайсии, Нектарини, Джанки, Вишни:Срещу Щитоносни въшки (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudoaulacaspis pentagona, Parthenolecanium corni, Parlatoria oleae,Lepidosaphes ulmi), Листни въшки (Myzus persicae, Aphis spp.), Листозавивачки (Archips
rosana, Archips podana), Акари (Tetranychus spp.,Bryobia praetiosa, Aculus spp.) – внася се във фаза ВВСН 97-11 (Всички листа са окапали – Развиване на първите листа; вижда се оста на развиващият се летораст) – 2 л/дка
*Брой мин/макс приложения – 1
*Вода л/дка – 100 -150 л/дка

Карантинен срок: не се изисква