НИСОРАН 5 ЕК

0 out of 5

50 г/л хекситиазокс

  • Зап. за разр. №: РД 12-61/29.12.2006 г.
  • Разр. №: 0515/18.10.2007 г
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Нипон Сода, Япония
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: 3
  • Механизъм на действие: локално-стемен акарицид с контактно и стомашно действие
Категория:

Описание

MSDS Нисоран 5 ЕК

Етикет Нисоран 5 ЕК

Заповед Нисоран 5ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Червен овощен акар (в началото на излюпване на зимните яйца), Жълт лозов акар – 0,05 %

Обикновен паяжинообразуващ акар по краставици – 0,06 %

Карантинен срок (дни): 30 за овощни, 3 за зеленчуци (краставици)