НИМ АЗАЛ Т/С

0 out of 5

1 % азадирахтин А+
0,5 % азадирахтинБ,В,Г, Д+
2,5 % Нимсубстанция

  • Зап. за разр. №: РД 11-1204/07.06.2017
  • Разр. №: 0071-4/27.06.2017 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Трифолио-М, Германия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Друга функция: Инсектицид

Описание

Заповед Ним Азал 2011

Заповед Ним Азал 2015

Заповед Ним Азал 2017

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Обикновен паяжинообразуващ акар по зеленчуци – 0,3 %

Борова процесионка – 300 мл/дка без разреждане

Ябълки: Ябълков пъстър миниращ молец (Phyllonorycter bldncardella), Ябълков молец (Yponomeuta malinellus) – 300 мл/дка

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Домати: Миниращ молец (Tuta absoluta) – 0,3%

Ябълки :при поява на първи мини по листата:Ябълков пъстър миниращ молец (Phyllonorycter bldncardella); Ябълков молец (Yponomeuta malinellus) – 300 мл/дка

Череша, черница, праскова, кайсия : при поява на вредителя D.suzukii – 0,3 г/дка

Сливи, круши, ябълки : при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата D.suzukii – 0,3 г/дка

Лозя : при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата D.suzukii – 0,4 г/дка

Ягода, малина, къпина, боровинки :при поява на вредителя и начало на зреене на плодовете до прибиране на реколтата D.suzukii – 0,4 г/дка

Минимална употреба при поява на вредителя Домати D.suzukii – 0,3-0,9 г/дка

Карантинен срок (дни): 3 за ябълки, за останалите – не се изисква