НЕМАСОЛ 510

0 out of 5

510 г/л метам содиум

  • Разр. №: 363/08.06.2006 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Таминко
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: първа
  • Механизъм на действие: фумигант

 

 

Описание

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Галови нематоди: за обеззаразяване на почва – 80-100 л/дка

Почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония, Склеротиния): за обеззаразяване на почва – 80-100 л/дка

Плевелни семена: за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени – 80-100 л/дка

*Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.

Карантинен срок (дни): не се изисква