МОНЕКС

0 out of 5

Активно вещество: 1-нафтилоцетна киселина (1-NAA) – 10 г/кг

Категория на употреба: Втора професионална

Притежател на разрешението: Шарда Кропкем Испания С.Л.

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Ябълки: 100 – 150 г/дка
За прореждане на завръзите – внася се във фаза ВВСН 71-72 (размер на завръза до 10 мм; следцъфтежно окапване – размер на завръза до 20 мм)
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 100-150 л/дка

Ябълки: 100 – 150 г/дка
За намаляване окапването на плодовете – ВВСН 79-85 (Плодовете са достигнали
90% от окончателния си размер – напреднало узряване)
Брой мин/макс приложения – 1
Интервал между приложенията – 10 дни
Вода л/дка мин/макс – 100. Карантинен срок: 7 дни.