МОКАП 10 Г

0 out of 5

100 г/кг етопрофос

  • Зап. за разр. №: РД 09-665/09.12.2004 г.
  • Разр. №: 0286/04.02.2005 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
  • Формулация: гранулат (Г)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм на действие: несистемен органофосфорен инсектицид с контактно действие

 

Описание

MSDS Мокап 10 Г

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Телени червеи (сем. Elateridae) – 4 кг/дка

Галови нематоди (сем.Meloidogyne) – 5-8 кг/дка

Галови нематоди (сем.Meloidogyne) – 15-20 кг/дка

Карантинен срок (дни): 14