МИЛБЕКНОК

0 out of 5

милбемектин -9.3 г/л

  • Зап. за разр. №: РД 11-1770/21.08.2017 г.
  • Разр. №: 01498-1/07.09.2017 г.
  • Валидно до: 31.07.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: локално-стемен инсекто – акарицид с контактно и стомашно действие. Има бърз първоначален ефект и дълго последействие. Действа на всички стадии от развитието на акарите.

Описание

Заповед Милбекнок

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Ябълка:Червен овощен акар (Panonychus ulmi)- внася се при поява на първите подвижни форми на неприятеля (след BBCH 69 – всички венчелистчета са паднали) – второ приложение при поява на неприятеля – 80-20мл/дка

Карантинен срок (дни): 14