Placeholder

МИГОТО

0 out of 5

Активно вещество: натриев 5-нитрогваиаколат (3 g/l), натриев о-нитрофенолат (6 g/l), натриев р-нитрофенолат (9 g/l)

Категория на употреба: Непрофесионална

Притежател на разрешението: Азахи Кемикъл Юръп Лтд, Чехия

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Домати: 6,8 – 17 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира размера на плодовете – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 15 дни (BBCH 60-89)
Брой мин/макс приложения – 4
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 15. Карантинен срок: 3 дни.

Патладжан: 8,5 – 34 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 15 дни (BBCH 60-89)
Брой мин/макс приложения – 4
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 15. Карантинен срок: 3 дни.

Патладжан: 8,5 – 34 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира размера на плодовете – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 15 дни (BBCH 60-87)
Брой мин/макс приложения – 4
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 15. карантинен срок: 3 дни.

Пипер: 8,5 – 34 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира размера на плодовете – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 15 дни (BBCH 60-87)
Брой мин/макс приложения – 5
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 15. карантинен срок: 3 дни.

Краставици: 8,5 – 34 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира размера на плодовете – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 10 дни (BBCH 60-87)
Брой мин/макс приложения – 4
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 10. Карантинен срок: 3 дни.

Тиквички: 8,5 – 34 мл/дка
Предпазва цветовете от преждевременно опадване, подобрява броя и стандартизира размера на плодовете – 1-во третиране в начало на цъфтеж и след това пръскане през 10 дни (BBCH 60-87)
Брой мин/макс приложения – 4
Вода л/дка мин/макс – 40-100 л/дка
Интервал между приложенията – 10. Карантинен срок: 3 дни.