МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК

0 out of 5

240 г/л изоксафлутол

  • Заповед за разр. №: РД 11-2622/01.12.2017 г.
  • Разрешение №: 01127-2/20.12.2017 г.
  • Валидно до: 09.05.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид.Приложен върху почвата, хербицидът образува повърхностен филм, който е устойчив на слънчевата светлина и се активира от първия паднал дъжд (10-15л/м2). След като проникне в почвата, той се поема от корените на плевелите, разпространява се по цялата проводяща система, като се насочва към върха на нарастване и там се наблюдават първите симптоми на побеляване на връхните части.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Мерлин Флекс 480 СК

Етикет Мерлин Флекс 480 СК

Заповед Мерлин Флекс 480 СК 01.12.2017 г.

Заповед Мерлин Флекс 480 СК 09.05.2011 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Царевица за зърно и силаж – прилага се след сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата , Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – 42 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква.