МАСАЙ ВП

0 out of 5

200 г/кг тебуфенпирад

  • Зап. за разр. №: РД 11-1267/01.08.2014 г.
  • Разр. №: 01260/11.08.2014 г.
  • Валидно до: 01.08.2024 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
  • Формулация: намокрим прах (ВП)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Друга функция: Инсектицид
  • Механизъм на действие: несистемен акарицид активен при контакт и поглъщане

Описание

MSDS Масай

Заповед масай

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Краставици:Памукова листна въшка (Aphis gossipii),обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), раб.р-р 100 л/дка – 15 г/дка

Пипер:Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae),обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae),раб.р-р 100 л/дка – 25 г/дка

Праскови и нектарини:Червен овощен акар (Tetranychus ulmi), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae),
зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae),раб.р-р 100 л/дка – 25 г/дка

Сливи:Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), малка сливова листна въшка (Brachycaudus helichrysi), голяма сливова листна въшка (Brachycaudus cardui),червен овощен акар(Tetranychus ulmi), прашеста сливова листна въшка (Hyalopterus pruni), раб.р-р 100 л/дка – 25 г/дка

Ябълка и круша:Червен овощен акар (Tetranychus ulmi), обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae),зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae),листни въшки от род Aphis spp. обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri), раб.р-р 100
л/дка – 25 г/дка

Лоза:Жълт лозов акар (Schizotetranychus viticola) раб.р-р 100 л/дка – 25 г/дка

Рози (декоративни):Ръждивочервен оранжериен акар (Tetranychus cinnabarinus), раб.р-р 40-80 л/дка – 15 г/дка

Карантинен срок (дни): 14; 21 за сливи; 30 за ябълки и круши