ЛУМАКС 312

0 out of 5

s-метолахлор 312.5 г/л

тербутилазин 187.5 г/л

мезотрион 37,5 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-2127/19.10.2017 г.
  • Разрешение №: 01514-1/01.11.2017 г.
  • Валидно до: 31.07.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен и вегетационен хербицид.

 

Категория:

Описание

Заповед Лумакс 312 19.10.2017 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:

-Царевица Внася се във фаза BBCH 00-14 (след сеитба- разтворен 4-ти лист) – 300-400 мл/дка

*Вода л/дкаМин/макс – 30-40 л/дка; Брой мин/макс приложения; Да не се прилага върху сладка царевица

Карантинен срок (дни): не се изисква.