ЛОНТРЕЛ 300 СЛ

0 out of 5

300 г/л клопиралид

  • Заповед за разр. №: РД 11-181/18.02.2013 г.
  • Разрешение №: 0245-4/05.03.2013 г.
  • Валидно до: Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
  • Притежател на разрешението: Дау Агросайънсис, САЩ
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид.

 

 

Категория:

Описание

Заповед Лонтрел 300 СЛ 18.02.2013 г.

Заповед Лонтрел 300 СЛ 29.12.2011 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:

-Ягоди – внася се след беритба на плодовете – 30-40 мл/дка

-Цвекло; Лен – Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите – 30-50 мл/дка

-Пшеница – внася се във фаза братене на културата – 40-50 мл/дка

-Лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата – 40-50 мл/дка

-Зимна маслодайна рапица – 35-40 мл/дка

-Пролетна маслодайна рапица – 35-40 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква.