КОРИДА 75 ВДГ / ПИТОН 75 ВДГ

0 out of 5

750 г/кг трибенурон-метил

  • Заповед за разр. №: РД 11-1705/14.09.2016 г.
  • Разрешение №: 01078-4/20.09.2016 г.
  • Валидно до: 13.10.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Зенит Кроп сайансис България ЕООД, България
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВДГ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: Селективен системен хербицид от групата на сулфонилуреите предназначен за борба с икономически важни широколистни плевели при житните култури със слята повърхност.

 

Категория:

Описание

Заповед Корида 75 ВДГ 13.10.2011 г.

Заповед Корида 75 ВДГ 14.09.2016 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:

-Пшеница – внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата( 13-29 ВВСН) и фази на плевелите 2-4 лист – 1,5 г/дка

*Максимален брой приложения:1; Техника на приложение: наземна техника; Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква.