КАРИКС 240 СЛ

0 out of 5

метконазол -30 г/л

мепикват – хлорид – 210 г/л

  • Зап. за разр. №: РД 11-925/30.05.2016 г.
  • Разр. №: 1189-ПРЗ-2/07.06.2016 г.
  • Валидно до: 13.10.2023 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ ЕООД
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбинация от системен фунгицид с предпазно и лечебно действие и растежен регулатор.

 

Описание

MSDS Карикс 240 СЛ 

Заповед Карикс 240 СЛ 2013 г.

Заповед Карикс 240 СЛ 2016 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Маслодайна рапица: момент на приложение: BBCH 13 -16 – 3-9 лист при есенно приложение -BBCH 21-59 – първо разклонение до поява на първи листчета на цвета при пролетно приложение: Фома (Phoma lingam), Бяло гниене (Sclerotinia sclerotiorum), Цилиндроспориоза(Cylindrosporium concentricum), Алтернариоза (Alternaria spp.), Брашнеста мана (Erysiphe communis), Сиво гниене (Botrytis cinerea) –  70 мл/дка есенно; 100 мл/дка пролетно приложение.

Карантинен срок (дни): 56