ЕНВИДОР 240 СК

0 out of 5

240 г/л
спиродиклофен

  • Зап. за разр. №: РД 12-19/05.03.2010 г.
  • Разр. №: 01025/17.02.2010 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: 3
  • Механизъм на действие: несистемен, селективен акарицид нарушаващ развитието на акарите при контакт
Категория:

Описание

Заповед Енвидор 240СК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Червен овощен акар по овощни – 40 мл/дка
Жълт лозов акар по лозя – 40 мл/дка

Карантинен срок ( дни): 14