ДИПЕЛ 2 Х

0 out of 5

Бацилус турингиензис вар. Курстаки,

32000 МЕ за 1 мг готов продукт

  • Разр. №: 0231/24.11.2004 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Валент Биосайънсис, САЩ
  • Формулация: намокрим прах (ВП)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: при спорулацията Бацилус Турингензис формира токсични кристали със специфично действие срещу някои видове насекоми от разред Lepidoptera.

 

Категория:

Описание

MSDS Дипел

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Шарен гроздов молец (Lobesia botrana), Гъсеници на бяла американска пеперуда по овощни култури, Гъсеници на бяла американска пеперуда по горски култури, Гъсеници на златозадка – 0,1%

Гъботворка, Борова процесионка, Зелева нощенка по зеле, Бяла зелева пеперуда по зеле – 100 г/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква