ДИМИЛИН 480 СК

0 out of 5

480 г/л дифлубензурон

  • Зап. за разр. №: РД 11-2076/17.10.2017 г.
  • Разр. №: 0044-2/30.10.2017 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Ариста Лайфсайънс, Великобритания
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: несистемен регулатор на растежа с контактно и предимно стомашно действие.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Димилин 480СК

Етикет Димилин 480СК

Заповед Димилин 480СК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Конски кестен (Aesculus hippocastanum): Срещу Кестенов листоминиращ молец (Cameraria ochridela) – Внесен в началото на летежа на пеперудите приложен с 0,02% адювант на базата на парафиново масло – 0,04%

Свободни площи: Срещу Марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus); Италиански скакалец (Calliptamus italikus) приложен с 50 мл/дка адювант на базата на парафиново масло – 5 мл/дка

Горски видове: Срещу Листозавивачки (сем. Tortricidae), Педомерки (сем. Geometridae), Златозадка (Euproctis chrysorrhoea) *Вода л/дка Мин/макс – 240 мл/дка *Приложен с 50 мл/дка адювант на базата на парафиново масло (общо количество работен разтвор 300 мл/дка) – 10 мл/дка

Горски видове/дъб, габър/: Срещу Гъботворка (Lymantria dispar) *Вода л/дка Мин/макс – 240 мл/дка *Приложен с 50 мл/дка Адюванти на базата на парафиново масло (общо количество работен разтвор 300 мл/дка) – 10 мл/дка

Дъб: Срещу Гъботворка (Lymantria dispar) *Вода л/дка Мин/макс -265 мл/дка *Приложен с 25 мл/дка Адюванти на базата на парафиново масло (общо количество работен разтвор 300 мл/дка) – 10 мл/дка

Иглолистни видове:

Срещу Борова процесионка (Tametopoea ptiokampa) *Вода л/дка Мин/макс-240 мл/дка Приложен с 50 мл/дка Адюванти на базата на парафиново масло (общо количество работен разтвор 300 мл/дка) – 10 мл/дка

Срещу Ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer), Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) *Вода л/дка Мин/макс-265 мл/дка * Приложен с 25 мл/дка Адюванти на базата на парафиново масло (общо количество работен разтвор 300 мл/дка) – 10 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква