ДИАБЛО

0 out of 5

хекситиазокс – 100 г/кг

  • Зап. за разр. №: РД 11-1363/26.06.2017 г.
  • Разр. №: 01493-1/20.07.2017 г.
  • Валидно до: 31.05.2022 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза С.А., Испания
  • Формулация: намокрим прах (ВП)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: локално-стемен акарицид с контактно и стомашно действие
Категория:

Описание

Заповед Диабло

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Лозя (винени и десертни сортове) Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) – 25–50 г/дка
* При поява на неприятеля

Семкови овощни видове (ябълка и круша) Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae) – 40–50 г/дка
* При поява на неприятеля

Цитрусови култури (портокали, мандарини, лимони и грейпфрут) Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae), Panonychus citri – 15-37.5 г/дка
* При поява на неприятеля

Карантинен срок ( дни) : 21 за лозя, 28 за семкови овощни видове, 14 за цитрусови култури