ДЕЦИС 100 ЕК

0 out of 5

100 г/л делтаметрин

  • Зап. за разр. №: РД 11-2609/01.12.2017 г.
  • Разр. №: 01180-ПРЗ – 3/ 20.12.2017
  • Валидно до: 31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие

 

Категория:

Описание

Заповед Децис 100 ЕК 2013

Заповед Децис 100 ЕК 2017

Заповед Децис 100ЕК 2015

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени:

Листна въшка (Hyalopterus spp.), Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella) – 10,5-12,5 мл/дка

Кестенов молец (Laspeyresia splendana); Бадемов семеяд (Eurytoma plotnikovi) – 12,5 мл/дка

Ябълки, круши, дюли, мушмули:

Ябълков плодов червей (Laspeyresia pomonella), Ябълкова листна бълха (Psylla mali), Зелена ябълкова листна въшка (Aphis pomi), Живовлекова листна въшка (Dysaphis plantaginea) – 7,5-12,5 мл/дка

Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Розена листозавивачка (Archips rosanus) – 8,75-12,25 мл/дка

Обикновена крушова листна бълха (Psylla pyri) – 12,25 мл/дка

Праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни:

Плодова корогризачка (Adoxophyes orana), Розена листозавивачка (Archips rosanus), Прасковен молец (Anarsia lineatella) – 8,75-12,25 мл/дка

Черешова муха (Rhagoletis cerasi) – 10-17,5 мл/дка

Средиземноморска плодова муха (Ceratitis capitata) – 12,5-17,5 мл/дка

Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Черешова листна въшка Myzus cerasi), Прашеста сливова листна въшка Hyalopterus pruni),Сливов плодов червей (Laspeyresia funebrana) – 7,5-17,5 мл/дка

Лозя:

Шарен гроздов молец, (Lobesia botrana) – първо поколение-12,5мл/дка; второ и трето поколение – 12,5-17,5 мл/дка)12,5-17,5 мл/дка

Еднопоясен гроздов молец (Clysia ambiguella) – 12,5-17,5 мл/дка

Лозова цикадка (Empoasca spp.) – 12,5 мл/дка

Ягоди (и в оранжерии): Листни въшки (Aphis spp.) – 6,25-12,5 мл/дка

Кромид, праз, чесън: Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Домат, пипер и патладжан:

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii – 7,5- 12,5 мл/дка

Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae) – 4,5-7,5 мл/дка

Южна зелена миризливка (Nezara viridula); Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Пипер (оранжериен):

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), малка полска нощенка (Spodoptera spp.) – 7,5-17,5 мл/дка

Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii – 4,5-10,5 мл/дка

Голяма сливова листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae); Южна зелена миризливка (Nezara viridula); Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) – 10,5-17,5 мл/дка

Домати и патладжан (оранжерийни):

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), нощенки (Spodoptera spp.), Колорадски бръмбар (Leptinotarsa decemlineata), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Памукова листна въшка Aphis gossypii), Голяма сливова

листна въшка (Anuraphis cardui, Hyperomyzs lactucae)7,5-12,5 мл/дка

Южна зелена миризливка (Nezara viridula) – 4,5-10,5 мл/дка

Краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини ( и в оранжерии):

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), нощенки (Spodoptera spp.), Листни въшки (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae), 7,5-12,5 мл/дка – (на открито) и 7,5-7,5мл/дка (в оранжерия)

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – на открито – 7,5-12,5 мл/дка

Зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи:

Зелева пеперуда (Pieris spp.), Зелева нощенка  (Mamestra brassicae), Гамозначна нощенка (Plusia gamma), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis),Ззелена прасковена листна

въшка (Myzus persicae), Зелева листна въшка (Brevicorne brassicae), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Диамантен молец (Plutella xylostella) – 12,5 мл/дка

Марули:

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), Сребристоточкова нощенка (Chrysodeixis chalcites), Листни въшки по салатата (Nasonovia ribis-nigri, Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.) – 6,25-12,5 мл/дка

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Спанак: Листни въшки (Aphis spp.), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), Зелева нощенка (Mamestra spp.), Сребристоточкова нощенка(Chrysodeixis chalcites) – 8,75 мл/дка

Магданоз, целина, рукола, цикория:

Листни въшки (Aphis spp.), Малка полска нощенка (Spodoptera exiqua), Зелева нощенка (Mamestra spp.), Сребристоточкова нощенка(Chrysodeixis chalcites) – 8,75 мл/дка

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Фасул, леща, нахут: Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae, Aphis spp.), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Грах:

Зелена грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum), Грудков хоботник (Sitona spp.) – 6,25 мл/дка

Черна бобова листна въшка (Aphis fabae), – Тъмна грахова листозавивачка (Laspeyresia nigricana), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.)– 7.5-12.5 мл/дка

Артишок:

Щитовка (Cassida spp.) – 12,5 мл/дка

Тютюнев червей (Spodoptera litura), Листни въшки (Anuraphis cardui, Myzus persicae) – 7,5-12,5 мл/дка

Картофи:

Колорадски бръмар (Leptinotarsa decemlineata) – 12,5 мл/дка

Египетска памукова нощенка (Spodoptera littoralis) – 7,5-12,5 мл/дка

Розов червей по памука (Pectinophora gossypiella), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera) – 12,5-17,5 мл/дка

Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), Южна цикадка (Empoasca spp.) – 12,5 мл/дка

Нощенки (Spodoptera spp.), Памукова листна въшка (Aphis gossypii), Подгризваща нощенка(Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Тютюн: Тютюнев трипс (Thrips tabaci), Подгризваща нощенка(Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло:

Черна бобова листна въшка(Aphis fabae), Зелена прасковена листна въшка (Myzus persicae), Цвеклова муха (Pegomya spp.), Западна цвеклова бълха (Chaetocnema tibialis) – 7,5-12,5 мл/дка

Подгризваща нощенка (Agrotis spp.), Полска нощенка (Spodoptera spp.), Цвеклова щитовка(Cassida nebulosa) – 12,5 мл/дка

Царевица:

Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides), Подгризваща нощенка (Agrotis spp.), Полска нощенка (Spodoptera spp.), Памукова нощенка (Helicoverpa armigera), Брястова листна въшка (Rhopalosiphum padi),Овесена листна въшка (Sitobion avenae) – 7,5-12,5 мл/дка

Западен царевичен коренов червей (Diabrotica virgifera) – 12,5 мл/дка

Пшеница, ечемик, ръж, овес: Брястова листна въшка (Rhopalosiphum padi), Овесена листна въшка (Sitobion avenae) , Подгризваща нощенка (Agrotis spp.) – 7,5-12,5 мл/дка

Люцерна: Грахова листна въшка (Acyrthosiphon pisum), Детелинов хоботник (Apion pisi), малък  люцернов листов хоботник (Hypera postica) – 6,25 мл/дка

Декоративни растения:

Листни въшки (Myzus spp.), Тютюнев трипс (Thrips tabaci) – 6,25-12,5 мл/дка

Листозавивачки (Archips spp., Adoxophyes spp.,Pandemis spp.) – 4,375-8,75 мл/дка

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) – 12,3 мл/дка

Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале:

Листоминиращи мухи (сем. Agromyzidae), Галици (Сем. Cecidomyiidae) Цикади (сем.Cicadellidae) – 6,3 мл/дка

Голяма жълто-зелена въшка (Metopolophium dirhodum) Житна листозавивачка(Cnephasia pascuana) – 7,5 мл/дка

Сладка царевица:

Светлокрака зелева бълха (Phyllotreta nemorum) – 5 мл/дка

Гамозначна нощенка (Autographa gamma) – 7,5 мл/дка

Средиземноморски царевичен стъблопробивач (Sesamia nonagriodes), Цикади (сем. Cicadellidae), Огневки (сем. Pyralidae) – 12,5 мл/дка

Маслодайна рапица:

Черен рапичен стъблен хоботник (Ceutorhynchus picitarsis), Светлокрака зелена бълха (Phyllotreta nemorum) – 5 мл/дка

Зелев молец (Plutella xylostella) – 6,3 мл/дка

Пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале: Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides) – 7,5 мл/дка

Маслодайна рапица:

Рапичен стъблен скритохоботник (Ceutorhynchus napi), Рапична стъблена бълха (Psylliodes chrysocephalus)Рапична листна оса (Athalia rosae)Рапичен цветояд (Meligethesaeneus) – 5 мл/дка

Листни въшки (Сем. Aphididae) – 6,3 мл/дка

Карантинен срок ( дни): 3 за ягоди, домат, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеши, дини, марули, спанак, магданоз, целина, рукола, цикория, артишок, сладка царевица; 7 за ябълки, круши, дюли, мушмули, праскови, нектарини,кайсии, сливи, череши, вишни, лозя, кромид, праз, чесън, зеле (с изключение на китайско зеле), карфиол, броколи, фасул, леща, нахут, грах, картофи, тютюн; 14 за люцерна; 30 за бадеми, фъстъци, лешници, орехи, кестени, захарно цвекло, кръмно цвекло и салатно цвекло, царевица, памук, пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале; 45 за маслодайна рапица