ДЕКА ЕК / ДЕША ЕК / ДЕНА ЕК / ПОЛЕЦИ / ДЕСИЖЪН

0 out of 5

25 г/л делтаметрин

  • Зап. за разр. №: РД 11-2617/01.12.2017 г.
  • Разр. №: 01179-7/
  • Валидно до: 31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Шарда Европа Б.В.Б.А., Белгия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие

 

 

Категория:

Описание

MSDS Дека

Етикет Дека

Заповед Дека

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, лук, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, картофи, пипер, домати, грах, праз, рукола, целина, спанак:

Нощенки (Mamestra brassicae), Зелева нощенка, Листни бълхи, Колорадски бръмбар, Трипси, Tenthredinoidea – растителноядни оси-  30 мл/дка

Листни въшки, белокрилки, дървеници, Царевичен стъблопробивач, – листояди (Cassida spp. – касида), молци, мухи – 50 мл/дка

Захарно цвекло:

Листни бълхи, Noctuidae – нощенки; (Temnorrhinus mendicus) – 30 мл/дка

Цвеклов хоботник, (Lixus spp.) – хоботник – 50 мл/дка

Царевица:

Нощенки, Трипси – 30 мл/дка

Царевичен стъблопробивач, Западен царевичен коренов червей, Листни въшки, Дървеници – 50 мл/дка

Тютюн: Нощенки, листни въшки, трипс, листни бълхи (Epitrix spp.) – 30-50 мл/дка

Маслинови дървета:

Мухи (Diptera), (Bactrocera oleae – маслинов плодов червей), Молци (Prays oleae – маслинов костилков пробивач), трипси – 50 мл/дка

Щитоносни въшки (Saissetia spp.) – 40-60 мл/дка

Лозя: Лозови молци, Огневки , (Pyralidae) , Цикади, Нощенки, Листни въшки, Цигарджия (Byctiscus betulae) – 40-60 мл/дка

Ябълка, круша, праскова, кайсия, слива и череша:

Листна бълха (Psilla spp.) – 75 мл/дка

Листни въшки (Myzus spp), Тъмна прасковена листна въшка (Hyalopterus spp. Brachycaudus persicae) – 30-50 мл/дка

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) – 50-75 мл/дка

Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) – 30 мл/дка

Сливов плодов червей (Grapholita funebrana), Молец (Anarsia spp.) – 50-70 мл/дка

Tortricidae – листозавивачки(Capua spp., Cacoecia spp.), Microlepidoptera (по ябълка и круша), – цветопробивач (Anthonomus spp.), Майски бръмбар (Melolontha melolontha), Плодови оси (Tenthredinidae), Трипси, Галици

(Cecidomyiidae),  плодови мухи (Ceratitis capitata) – 30-50 мл/дка

Цитруси:

Белокрилки (Aleurodidae), Щитоносни въшки (Saissetia spp.) – 40-60 мл/дка

Листни въшки – 40-50 мл/дка

Цитрусова муха (Diptera) – 50 мл/дка

Пшеница:

Листни въшки, нощенки и трипси – 30 мл/дка

Дървеници – 50 мл/дка

Пшеница, ечемик: Листни въшки, (преносители на barley yellow dwarf virus) – 30-50 мл/дка

Люцерна: Скакалци – 50 мл/дка

Рапица:

Листни бълхи, Рапичен цветояд (Meligeyhes aeneus) – 30 мл/дка

Листни въшки, хоботник (Rhynchophorus ssp) – 50 мл/дка

Соя:

Нощенки, дървеници, Tortricidae – листозавивачки, Vanessa spp. – ванеса, Altica spp – 30 мл/дка

Листни въшки – 50 мл/дка

Памук: Нощенки, стъблени пробивачи, молци, цикади, трипси, Lygus spp. – дървеници – 30 мл/дка

Декоративни растения:

Листни въшки, белокрилки, трипси, Cetonia spp. Зелен бръмбар, майски бръмбар, дървеница по платана, Lepidoptera (гъсеници) – 50 мл/дка

Листозавивачки, средиземноморска Листозавивачка по карамфила, южноафриканска листозавивачка по карамфила) – 50-100 мл/дка

Топола:

Тополов молец, малка тополова стъкленка – 50 мл/дка

Тополов хоботник – 100 мл/дка

Листояди, бяла върбова пеперуда – 30-50 мл/дка

Голям тополов сечко – 200 мл/дка

РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Семкови овощни видове – ябълки, круши, костилкови овощни видове–праскова, кайсия, слива, череша – Drosophila suzukii – 30-50 мл/дка

Лозя: Drosophila suzukii – 40-60 мл/дка

Ягоди:  Drosophila suzukii – 50 мл/дка

Дюли, Мушмули, Круши – Наши, Нектарини:

Листни бълхи (Psylla spp.) – 75 мл/дка

Листни въшки (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) – 30-50 мл/дка

Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) – 50-75 мл/дка

Ябълков плодов червей (Cydia pomonella) – 30 мл/дка

Сливов плодов червей (Grapholita funebrana), Източен плодов червей (Grapholita molesta), Прасковен клонков молец Anarsia spp.) – 50-70 мл/дка

Листозавивачки (Capua spp., Cacoecia spp.), цветопробивачи (Anthonomus spp.), майски бръмбар (Melolontha melolontha), плодови оси (Tenthredinidae), трипси (Tripidae), галици (Cecidomyiidae), Средиземноморска плодова

муха (Ceratitis capitata), Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii) – 30-50 мл/дка

Microlepidoterа spp – 30-50 мл/дка

Карантинен срок (дни):

3 за аспержи, артишок, моркови, зеле, краставици, цикория, фасул, зелен фасул, бакла, ягоди, ендиве, маруля, патладжан, пипер, домати, грах, рукола, спанак, захарно цвекло, тютюн, маслинови дървета, лозя, цитруси, овощни; 7 за лук, праз, целина, картофи; 15 за люцерна, соя, памук; 30 за пшеница, ечемик, царевица, рапица