ВИДЕЙТ 10 Г

0 out of 5

100 г/кг оксамил

  • Зап. за разр. №: РД 11-1085/14.10.2013 г.
  • Разр. №: 0572-3/25.10.2013 г.
  • Валидно до: 25.01.2023 г.
  • Притежател на разрешението: ДюПон ИО, Швейцария
  • Формулация: гранулат (Г)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Друга функция: Инсектицид
  • Механизъм на действие: системен, карбаматен инсектицид и нематоцид с контактно и стомашно действие

Описание

MSDS Видейт 10Г

Етикет Видейт 10Г

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Телени червеи по картофи – браздово, едно-временно със засаждане на картофите – 2 кг/дка

Нематоди (Meloidogyne incognita) по моркови в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане (браздово)

Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по патладжан. Прилага се при засаждане (браздово) – 30 кг/ха

Галови нематоди (Meloidogyne incognita ) по патладжан. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата – 45-55 кг/ха

Цистообразуващи нематоди (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) по картофи (ранни). Прилага се преди засаждане, с
инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата – 40 кг/ха

Цистообразуващи нематоди (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) по картофи (основна култура). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата – 40-55 кг/ха

Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по тютюн. Прилага се при засаждане (браздово) – 30 кг/ха

Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по домати. Прилага се при засаждане (браздово) – 45-55 кг/ха

Галови нематоди (Meloidogyne incognita) по тютюн. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в
почвата – 42,5-55 кг/ха

Карантинен срок (дни): 75 дни за моркови; 84 дни за картофи; за патладжан, тютюн и домати не се налага