БУТИЗАН 400 СК

0 out of 5

400 г/л метазахлор

  • Заповед за разр. №: РД 11-846/05.08.2013 г.
  • Разрешение №: 01068-2/04.09.2013 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен системен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение. Той се поема предимно чрез корените и частично от листата на поникващите плевели. Засягат се и вече поникналите плевели – до фаза 2-ри лист. При сухи условия метазахлор има добра фотостабилност и може да остане на повърхността на почвата в продължение на няколко седмици без значителни загуби. След наличието на валежи той се активизира и започва да действа.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Бутизан 400 СК

Заповед Бутизан 400 СК 05.08.2013 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:

-Зеле – внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите – 250 мл/дка

-Зелев разсад (лехи) – внася се след сеитба, преди поникване – 250 мл/дка

-Рапица – внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите – 250 мл/дка

Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ.

Карантинен срок (дни): 70