БУТИЗАН МАКС

0 out of 5

200 г/л метазахлор

200 г/л диметенамид-П

100 г/л квинмерак

  • Заповед за разр. №: РД 11-1048/03.07.2014 г.
  • Разрешение №: 01258/29.07.2014 г.
  • Валидно до: 03.07.2024 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Формулация: разтворим концентрат (СЛ)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели.

 

Категория:

Описание

Заповед Бутизан Макс 03.07.2014 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Едногодишни житни и широколистни плевели при:

Маслодайна рапица: приложение: след сеитба, преди поникване на културата – ВВСН 00-06 – 200-250 мл/дка

Маслодайна рапица: приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14) – 250 мл/дка

Карантинен срок (дни): 70