БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ

0 out of 5

бромоксинил октаноат /хептаноат- 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил- 280 г/л)

2,4 Д етилхексилестер – 422,1 г/л (еквивалентно на 2,4 Д -280г/л)

  • Заповед за разр. №: РД 11-86/28.01.2014 г.
  • Разрешение№: 01221/28.01.2014 г.
  • Валидно до: Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
  • Притежател на разрешението: Байер Кропсайанс, Германия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: системен хербицид срещу широколистни плевели в житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес), царевица и сорго. Активните вещества се абсорбират бързо от листната маса и стъблата на плевелите и предизвикват симптоми на обезцветяване, деформация, спиране на растежа, увяхване и некроза на плевели до 1–2 седмици след третирането. Условията на околната среда, благоприятстващи растежа и развитието на плевелите и културите ускоряват ефекта от третиране с хербицида.

 

Категория:

Описание

MSDS Буктрил Универсал

Етикет Буктрил Универсал

Заповед Буктрил Универсал 28.01.2014 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу широколистни плевели при:

-Пшеница, ечемик, овес, ръж: Прилага се във фенофаза на културата BBCH 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най – малко на 2см над първия възел) – 100 мл/дка

-Царевица, сорго: Прилага се във фенофаза BBCH 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист) – 80 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква