БУЗИН

0 out of 5

метрибузин 700 г/кг

  • Заповед за разр. №: РД 11-425/09.03.2018 г.
  • Разрешение №: 01564-1/14.03.2018 г.
  • Валидно до: 31.07.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Шарда Юръп Б.В.Б.А.
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: почвен, системен, селективен хербицид .

 

 

Категория:

Описание

Заповед Бузин 09.03.2018 г.

Протокол Бузин 27.02.2018 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Картофи:

-Срещу широколистни и някои житни плевели – внася се във фаза след засаждане, преди поникване на културата – 75 г/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква