БУГУИС

0 out of 5

клодинафоп-пропаргил –95 г/л

клоквинтоцет-мексил (антидот) –25 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-1711/14.09.2016 г.
  • Разрешение №: 01451-1/20.09.2016 г.
  • Валидно до: 30.04.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Проплан Плант Протекшън Ко. С.Л., Испания
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: системен, селективен вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели.

 

Категория:

Описание

Етикет Бугуис

Заповед Бугуис 14.09.2016 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница (мека и твърда):

-Срещу едногодишни житни плевели – 63 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква.