БРАСАН 540 ЕК

0 out of 5

диметахлор –500 г/л

кломазон –40 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-932/30.05.2016 г.
  • Разрешение №: 01346-2/07.06.2016 г.
  • Валидно до: 31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: Селективен двукомпонентен хербицид за контрол на едногодишни житни и широколистни плевели. Причинява загиване на плевелите чрез инхибиране на клетъчното делене в делителните зони на стъблото и корените на младите стръкчета. Потиска биосинтеза на хлорофила и каротеноидите чрез инхибиране на отговорните за това ензими, вследствие на това комбинирано действие на хербицида, плевелите спират развитието си, некротизират и напълно загиват.

 

Категория:

Описание

MSDS Брасан 540 ЕК

Заповед Брасан 540 ЕК 06.11.2015 г.

Заповед Брасан 540 ЕК 30.05.2016 г.

Разрешение Брасан 540 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Зимна маслодайна рапица:

Едногодишни широколистни и някои житни плевели. След сеитба, преди поникване на културата BBCH 00 – 200 мл/дка

На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години.

Карантинен срок (дни): не се изисква