Placeholder

БРАИ

0 out of 5

пирипроксифен – 100 г/л

  • Зап. за разр. №: РД 11-848/19.05.2016 г.
  • Разр. №: 01381-2/07.06.2016 г.
  • Валидно до: 31.12.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Лаинко С.А., Испания
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: несистемен инсектицид с контактно и стомашно действие. Имитира действието на ювенилния хормон при насекомите, променяйки физиологията на насекомото и нарушава  процесите свързани с възпроизвеждането и  ембриогенезата .
Категория:

Описание

Заповед Браи 19.05.2016

Заповед Браи16.03.2016

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Портокали, мандарини, лимони: Щитоносни въшки – (Aonidiella aurantii, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae) – 50-112,5 мл/дка

Ябълки и круши: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) – 28-50 мл/дка

Праскови, кайсии, сливи, череши: Калифорнийска щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus) – 28-50 мл/дка

Домати (оранжерийно производство): Тютюнева белокрилка – (Bemisia tabaci), Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes
vaporariorum) – 50-112,5 мл/дка

Карантинен срок (дни) : Портокали, мандарини, лимони – 30; Домати – 3; Ябълки, круши, праскови, кайсии, сливи, череши – не се
изисква