БИ-58

0 out of 5

400 г/л диметоат

 • Зап. за разр. №: РД 11-1243/14.06.2017 г.
 • Разр. №: 0079-2/10.07.2017 г.
 • Валидно до: подновяване на разрешението
 • Притежател на разрешението: БАСФ, Германия
 • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
 • Категория на употреба: 3
 • Друга функция: Инсектицид
 • Механизъм на действие: системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие

Описание

MSDS

заповед

 • РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ
 • Овощни – Зелена прасковена листна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка – 0.05-0.07%; Обикновена сливова щитоносна въшка – 0.1%; Кръгломиниращ молец – 0.15%; Дървесница, Калифорнийска щитоносна въшка (млади ларви), Черничева щитоносна въшка (млади ларви), Дървесинояд – 0.2%Сливи – Малка сливова листна въшка – 50мл/дка; Обикновена сливова щитоносна въшка – 0.1%
  Хмел – Хмелова листна въшка – 0.08%; Голям люцернов хоботник – 200 мл/дка
  Зеленчуци – Оранжерийна белокрилка, Обикновен паяжинообразуващ акар, Атлантически акар – 0.1%.
  Tютюн – Зелена прасковена листна въшка, Тютюнев трипс – 200мл/дка
 • РАЗРЕШЕНИ МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ
  Горски видове – насекомни неприятели по горски дървесни видове – 0,07%-0,2%
  Горски видове – акари по горски дървесни видове – 0,1%
  Забележка: Продукта да не се използва в периода на отделяне на „мана“ за манов мед.
 • Карантинен срок (дни): 21