Placeholder

БИОКС – М

0 out of 5

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Картофи (за консумация): първо третиране – 90 мл/тон; последващи – 30 мл/тон
За контрол на покълнването на картофи при дългосрочно съхранение
Внася се по време на съхранение
Брой мин/макс приложения – 11
Интервал между приложенията – 21 дни
В зависимост от размера на кълновете и интервала на приложение могат да се използват дози от 30-90 мл/тон с максимална обща стойност 390 мл/тон/година.
Първото третиране се извършва 3 седмици след прибиране на реколтата.

Картофи (за консумация): 2 мл/тон/ден
За контрол на покълнването на картофи при дългосрочно съхранение
Внася се по време на съхранение
Брой мин/макс приложения – през целия период на съхранение.