БИАТЛОН 4Д

0 out of 5

флорасулам – 54 г/кг

тритосулфурон – 714 г/кг

  • Заповед за разр. №: РД 11-675/21.04.2015 г.
  • Разрешение №: 01312-1/16.05.2015 г.
  • Валидно до: Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие:двукомпонентен противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение акропетално към точките на растеж и базипетално към корените.

 

Категория:

Описание

MSDS Биатлон 4Д

Заповед Биатлон 4 Д 21.04.2015 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели при:

-Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале – 4-5,5 г/дка

-Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале – 4-5,5 г/дка + 100 мл/дка Адювант Деш

Карантинен срок(дни): не се изисква