БЕФЛЕКС

0 out of 5

бефлубутамид –500 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-15/07.01.2016 г.
  • Разрешение №: 01369-1/21.01.2016 г.
  • Валидно до: 31.07.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: спира процеса на фотосинтеза чрез потискане биосинтеза на каротеноиди в клетките. Поема се през корените и вегетационния връх на покълващите плевели.

 

Категория:

Описание

Заповед Бефлекс 07.01.2016 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница, Ечемик:

-Срещу едногодишни широколистни плевели (Прилага се във фаза BBCH 00-13) – 50 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква