БЕЛУКА

0 out of 5

нонанова (пеларгонова) киселина – 680 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-460/15.03.2018 г.
  • Разрешение №: 01573-1/19.03.2018 г.
  • Валидно до: 31.08.2021 г.
  • Притежател на разрешението: Белхим Кроп Протекшън НВ/СА, Белгия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: Тотален контактен хербицид от биологичен произход. Белука е безвреден за околната среда, попаднал в почвата се разгражда до вода и въглероден диоксид.

 

Категории: ,

Описание

Заповед Белука 15.03.2018 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Лозя (насаждения над 4 години):

-Срещу Едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта – зърната започват да се събират, грозда се затваря). При наличие на плевели – 1,2-1,6 л/дка

*Брой мин/макс приложения – 1-2

*Интервал между приложенията – 5-15

*Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с листата на културата.

Лозя (насаждения над 4 години):

-Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста – масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) – 0,9-1,6 л/дка

*Брой мин/макс приложения – 1-3

*Интервал между приложенията – 15-21

*Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с неприцелни на третирането леторасти/листа.С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ.

Картофи:

-За Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодообразуване са все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) – начало на пожълтяване на листата) – 1,2-1,6 л/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Интервал между приложенията – 15-21

*Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване.

Карантинен срок (дни): 1