БЕЛЕМ 0,8 МГ / КОЛОМБО 0,8 МГ

0 out of 5

8 г/кг циперметрин

  • Разрешение № 01198 -ПРЗ 4/28.12.2015.г.
       Валидно до: 05.11.2023 г.
    Заповед №РД 11- 1847/09.12.2015 г
  • Притежател на разрешението:СБМ Девелопмънт
  • Категория на употреба: Непрофесионална
  • Механизъм на действие: несистемен пиретроиден инсектицид с контактно и стомашно действие
Категория:

Описание

MSDS Белем

Етикет Коломбо

Заповед белем 05.11.2013

Заповед Белем 09.12.2015

Заповед Белем 10.03.2014

Белем 10.06.2015

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Царевица: Срещу западен коренов царевичен червей (Diabrotica virgifera) и телени червеи по време на сеитба (ВВСН 00) – Механизирано със сеялка и приставка –специален микрогранулен апликатор – 1200 г/дка (12 кг/ха)

Слънчоглед, сладка царевица, сорго: Срещу телени червеи по време на сеитба (ВВСН 00) – Механизирано със сеялка и приставка
специален микрогранулен апликатор – 1200 г/дка (12 кг/ха)

Домати: Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) – 1200 г/дка

Пипер: Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) – 1200 г/дка

Картофи: Попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa) – 1200 г/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква