БЕЛВЕДЕРЕ

0 out of 5

десмедифам –160 г/л

фенмедифам –160 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-251/11.02.2015 г.
  • Разрешение №: 01297-1/19.03.2015 г.
  • Валидно до: 11.02.2025 г.
  • Притежател на разрешението: Адама Германия ГмбХ
  • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни широколистни плевели в захарно цвекло.

 

Категория:

Описание

Заповед Белведере 11.02.2015 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Захарно цвекло:

-Срещу широколистни плевели – 100 мл/дка

фаза на приложение:

1.BBCH 10 (видими първи листа)

2.BBCH 12 (първи чифт листа)

3.BBCH 14 (втори чифт листа)

Максимална доза –300 мл/дка за година

Брой приложения 1 – 3.

Карантинен срок (дни): 90