Placeholder

БАТЪЛ ДЕЛТА

0 out of 5

флуфенасет – 400 г/л

дифлуфеникан – 200 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-728/24.04.2018 г.
  • Разрешение №: 01526-1/19.12.2017 г.
  • Валидно до: 31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Хеминова България и Румъния ЕООД
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, контактен, системен, почвен и вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели

 

Категория:

Описание

Заповед Батъл Делта 06.12.2017 г.

Заповед Батъл Делта 24.04.2018 г.

Протокол Батъл Делта 09.11.2017 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница, ечемик, ръж, тритикале:

-Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-разтворени 3 листа) – 60 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

Карантинен срок (дни): не се изисква.