БАЗАМИД ГРАНУЛАТ

0 out of 5

980 г/кг дазомет

  • Заповед за разр. №: РД09-869/19.12.2003 г.
  • Разрешение №: 0144/05.02.2004 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Канешо Сойл Трийтмънт, Белгия
  • Формулация: гранулат (Г)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: химическо средство за унищожаване на почвенообитаващи нематоди, гъбни, насекомни вредители и други животински организми, плевели и плевелни семена – на свободни от култури почви, компост и торопочвени субстрати. Влизайки в контакт с влагата в почвата, активното вещество – дазомет започва да се разлага, отделяйки изключително токсичните газове метилизотиоцианат, формалдехид, метиламин и сероводород. Газовете се придвижват във всички посоки между почвените частици и убиват растителните и животински организми, намиращи се там.

 

 

Описание

MSDS Базамид Гранулат

Етикет Базамид Гранулат

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

-Тютюн (разсад) – внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен (Срещу едногодишни житни и широколистни плевели) -10-20 г/кв.м.

-Домати (оранжерийни) – срещу Галови нематоди (Род. Meloidogynae) – внася се 40-50 дни преди разсаждане – 50-70 кг/дка

Карантинен срок (дни): Домати – 45-50 дни при почвена влага 70-80 % от ППВ; Тютюн (разсад) – не се изисква.