АУРА

0 out of 5

профоксидим 200 г/л

  • Заповед за разр. №: РД 11-1665/28.08.2018 г.; №РД 11-686/22.04.2016 г.
  • Разрешение №: 01397-ПРЗ-1/10.05.2016 г.
  • Валидно до: 31.07.2022 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели.

 

 

Категория:

Описание

Заповед Аура 22.04.2016 г.

Заповед Аура 28.08.2018 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

-Срещу Кокошо просо (Echinochloa crus galli), Дараджан (Echinochloa oryzoides), Диво просо (Echinochloa colonum), Есенно просо (Panicum dichotomiflorum):

Ориз (пресушено поле):

Внася се във фаза BBCH 14-15 (4-5 листа на културата) – 40 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя) – 50 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя) – 60-80 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 29 (край на братене, максимален брой братя) – 100 мл/дка

* Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%

Карантинен срок (дни): не се изисква.