Placeholder

АТОНИК СУПЕР

0 out of 5

Активно вещество: Натриев 5- нитрогвиаколат 1 г/л; Натриев 2- нитрофенолат 2 г/л; Натриев 4- нитрофенолат 3 г/л

Категория на употреба: Непрофесионална

Притежател на разрешението: Азахи Кемикъл Юръп с.р.о, Чехия

Описание

ДОЗИ НА ПЕИЛОЖЕНИЕ:

Маслодайна рапица: 60 мл/дка
За повишаване на добива –
Първо третиране-BBCH 50-57 (наличие на цветни пъпки (бутони)-видимо оформени единични цветни пъпки)
Второ третиране-BBCH 60 (10% от цветовете на главния цветонос отворени, нарастване на главния цветонос)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10
Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка. Карантинен срок: 30 дни.

Слънчоглед: 100 мл/дка
За повишаване на добива
Първо третиране -BBCH 51 (поява на цветен бутон м/у най-горните листа)
Второ третиране-BBCH 59 или 69 (начало на цъфтеж или край на цъфтеж)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10
Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка. Карантинен срок: 30 дни.

Лозя: 100 мл/дка
За повишаване на добива
Първо третиране -BBCH 53-57 (съцветията се виждат изцяло-съцветията са напълно развити) Второ третиране-21 дни след 1-вото третиране
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 21
Вода л/дка мин/макс – 100 л/дка. карантинен срок: 14 дни.

Картофи: 100 мл/дла
За повишаване на добива
Първо третиране BBCH 31 (начало на сгъстяване,10% от растенията в редовете се допират) Второ третиране-BBCH
49-60 (кожицата се е оформила напълно-първи отворен цвят в посева)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10-30
Вода л/дка мин/макс – 30-60 л/дка. карантинен срок: 21 дни.

Пипер: 100 мл/дка
За повишаване на добива
Внася се във фаза ВВСН 61 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят)
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50 л/дка. Карантинен срок: 10 дни.

Домати: 50 мл/дка
За повишаване на добива
Първо третиране -след разсаждане;
Второ третиране-ВВСН 51 (първо съцветие, изправена пъпка);
Трето третиране-ВВСН 61 (първо съцветие:първи разцъфнал цвят)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 15
Вода л/дка мин/макс – 50 – 60 л/дка. Карантинен срок: 10 дни

Домати: 100 мл/дка
За повишаване на добива ВВСН 61 (първо съцветие: първи разцъфнал цвят)
Брой мин/макс приложения –1. Вода л/дка мин/макс – 50 – 60 л/дка. Карантинен срок: 3 дни.

МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Захарно цвекло: Първо третиране- 0, 025 л/дка; Второ третиране- 0,06 л/дка
За повишаване на добива –Първо третиране -ВВСН 12 (разлистени 2 листа)
Второ третиране-ВВСН 13-14 (разлистени 3-4 листа (2-ри чифт листа))
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10
Вода л/дка мин/макс –60 л/дка. Карантинен срок : 15 дни.

Череши: 60 мл/дка
За повишаване на добива – внася се във фаза ВВСН 55-75 (при някои пъпки светлозелените люспи са леко отворени-плодовете са достигнали половината от окончателната си големина)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 7-14
Вода л/дка мин/макс – 50 л/дка. карантинен срок: 7 дни.

Резници: 0,33%
Подобряване / стимулиране на коренообразуването – накисване
Брой мин/макс приложения – 1
Вода л/дка мин/макс – 50 л/дка
12 часа при 15-25°С след накисване промиване с вода. Карантинен срок: 3 дни.

Цветя, зеленуци: 0,025 – 0,05% – за стимулиране на покълването – внася се във фаза BBCH 00
Брой мин/макс приложения – 1
Накисване за 6-8 часа. Сеитба след като семената изсъхнат. карантинен срок: 3 дни.

Соя: 60 мл/дка
За повишаване на добива – внася се във фаза Първо третиране-ВВСН 13-15 (разтваря се трилистник на 3-ти -5-ти възел)
Второ третиране- ВВСН 30-39 (вижда се десетото странично разклонение от първи порядък-вижда се деветото странично разклонение от втори порядък)
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10
Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка. карантинен срок: 30 дни.

Мак: 60 мл/дка
За повишаване на добива – първо третиране-ВВСН 13-15 Второ третиране-ВВСН 30-39
Брой мин/макс приложения – 2
Интервал между приложенията – 10
Вода л/дка мин/макс – 30-50 л/дка. Карантинен срок: не се изисква.

Семкови: 60 мл/дка
За повишаване на добива – ВВСН 55-75
(видими цветни пъпки (все още затворени)-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер)
Брой мин/макс приложения – 3
Интервал между приложенията – 7-14
Вода л/дка мин/макс – 50 л/дка. Карантинен срок: 7 дни.