АРКАДА 880 ЕК

0 out of 5

800 г/л просулфокараб

80 г/л метрибузин

  • Заповед за разр. №: РД 11-1115/24.06.2015 г.
  • Разрешение №: 01257-3/16.09.2015 г.
  • Валидно до: 03.07.2024 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента Съплай, Швейцария
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, почвен хербицид за борба с едногодишни житни и широколистни плевели. Напълно селективен за картофите и с достатъчно последействие след приложение. Да се прилага след засаждане на картофите върху оформени високи редове, без буци и растителни остатъци. Да се прилага върху почва с нормална влага.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Аркада 880 ЕК

Заповед Аркада 880 ЕК 03.07.2014 г.

Заповед Аркада 880 ЕК 24.06.2015 г.

Разрешение Аркада 880 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Картофи:

-Срещу едногодишни житни и широколистни плевели

Приложение: фаза BBCH 00-10 (след засаждане, преди поникване на културата до височина на стъблото 5 см.) – 400-500 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква