АРИГО ВГ

0 out of 5

мезотрион 360 г/кг

никосулфурон 120 г/кг

римсулфурон 30 г/кг

  • Заповед за разр. №: РД 11-2015/20.10.2016 г.
  • Разрешение №: 01455-1/17.11.2016 г.
  • Валидно до: 31.07.2018 г.
  • Притежател на разрешението: ДюПон България ЕООД
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: Селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели. Поема се чрез листата и корените на засегнатите растения и бързо потиска клетъчното делене и растежа. Притежава както вегетационно, така и почвено действие, което спомага за предотвратяване на евентуално вторично заплевеляване с едногодишни плевели.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Ариго ВГ

Етикет Ариго ВГ

Заповед Ариго ВГ 20.10.2016 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Царевица (за зърно и силаж): срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – 33 г/дка +0,1% Тренд 90

*Приложение: От 2ри до 8ми лист на царевицата (ВВСН 12-18), 1 – 3 лист на житните и 2 – 4 лист на широколистните плевели

Карантинен срок (дни): не се изисква