АРГОС

0 out of 5

Активно вещество: Портокалово масло 843,2 г/л

Категория на употреба: втора професионална

Притежател на разрешението: Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл., Белгия

Описание

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Картофи при съхранение, предназначени за консумация и производство на нишесте: 100 мл/тон.
Срещу покълване на клубените – внася се След прибиране на реколтата, по време на съхранение на картофите (ВВСН 99)
Октомври – Mай
Брой мин/макс приложения – 9
Интервал между приложенията – 21 дни
Директно третиране в склада при съхранение, без разреждане