АРАТ

0 out of 5

500 г/л дикамба

250 г/л тритосулфурон

  • Заповед за разреш. №РД 11- 08/07.01.2016 г.; Заповед №РД 11-1290/12.07.2018 г.
  • Разрешение № 332-ПРЗ-3/25.07.2018 г.
  • Валидно до: 30.11.2019 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Формулация: Вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Механизъм и спектър на действие:  системен, двукомпонентен вегетационен хербицид. Активните вещества се абсорбират от надземните части на широколистните плевели и предизвикват нарушения във въглехидратно-белтъчния синтез и нивото на хормона aуксин. В резултат на това плевелите спират развитието си и загиват.

 

Категория:

Описание

MSDS Арат

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу широколистни плевели:

Пшеница, ечемик

Прилага се във фаза BBCH 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето). (Може да се прилага с адювант ДЕШ-50мл/ дка) – 10-20 г/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

Царевица:

Прилага се във фаза BBCH 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист) – 20 г/дка + ДЕШ-100 мл/дка

* Да не се използва при сладка царевица

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква