АПРОН XL 350 ЕС

0 out of 5

350 г/л металаксил-М (мефеноксам)

  • Зап. за разр. №: РД 09-396/08.07.2005 г.
  • Разр. №: 01035-ПРЗ-1/18.02.2010 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Синджента, Швейцария
  • Формулация: емулсия за третиране на семена (ЕС)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: системен фунгицид с предпазно и лечебно действие

 

Категория:

Описание

MSDS Апрон XL 350 EC

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Памук: Почвени патогени (Pythium) –  200 мл/100 кг семе, до 4 л вода.

Слънчоглед: Мана (Plasmopara halstedii) – 300 мл/100 кг семе, до 4 л вода.

Карантинен срок (дни): не се изисква