АМПЛИГО 150 ЗК

0 out of 5

50 г/л ламбда- цихалотрин
100 г/л хлорантранилипрол

  • Зап. за разр. №: РД 11-1765/10.11.2014 г.
  • Разр. №: 01270/01.12.2014 г.
  • Валидно до: 31.12.2015 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: смесена формулация от КС и СК (ЗК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбинирн инсектицид с контактно, стомашно и трансламинарно действие с бърз начален нокдаун ефект и дълго последействие
Категория:

Описание

MSDS Амплиго 150ЗК

Заповед Амплиго 150ЗК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Домати: внася се във фаза BBCH 51-89 Поява на цвета или цветните бутони – пълна зрялост: плодовете са с характерния си цвят, брой приложения: 2, през 7 дни Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera spp Доматен миниращ молец Tuta absoluta – 0,04 л/дка

Марули и други салати: внася се във фаза BBCH 12-49 Разтворен втори същински лист – формирана цялата листна маса брой
приложения: 2, през 7 дни Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera sp. – 0,04 л/дка

Пресни билки: внася се във фаза BBCH 12-49 Два същински листа или две листни двойки са разтворени – достигнат крайния размер на подлежащите на прибиране вегетативни части или вегетативни размножителни органи, брой приложения: 2, през 7 дни Памукови нощенки Helicoverpa armigera, Spodoptera sp – 0,04 л/дка

Карфиол, броколи: достигнат типичен размер на главата (главата напълно затворена), брой приложения: 2, през 7 дни, , листно
приложение с наземна техника: Зелев молец (Plutella xylostella) Зелева пеперуда (Pieris brassicae) Памукови нощенки
(Spodoptera sp.) – 0,04 л/дка

Царевица и Сладка царевица: Прилага се при яйцеснасяне -начало на излюпване, брой приложения: 2, през 7 дни
Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) – 0,03 л/дка

Карантинен срок (дни): домати, карфиол, броколи – 3; марули и други салати, пресни билки, царевица и сладка царевица – 14