Placeholder

АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ

0 out of 5

600 г/л 2,4 Д ам.сол

Разрешение №01019-ПРЗ-2/10.08.2010 г.

Валидно до: Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

Притежател на удостоверението:  Мактешим Аган Агро, Полша

Категория на употреба: непрофесионална

Формулация: Разтворим концентрат (СЛ)

Механизъм и спектър на действие: системен, вегетационен хибрид за борба с едногодишни широколистни плевели и паламида при пшеница, ечемик и царевица. Активното вещество бързо се абсорбира от плевелите, като въздейства върху въглехидратния и белтъчен обмен, което предизвиква затормозяване на дишането и деленето на клетките на чувствителните плевели. Ефектът от препарата може да се наблюдава още на другия ден след третирането, като специфични изисквания на дръжките, стъблата и листата на плевелите. 

 

Категория:

Описание

Етикет Аминопиелик 600 СЛ

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу широколистни плевели при:

Царевица – внася се във фаза 3-5 лист на културата – 120 мл/дка

Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите – 150-200 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква